Triển lãm

Từ năm 2015, chúng tôi đã tích cực tham gia các triển lãm trên toàn thế giới, tại các nước như: Nga, Nhật Bản, Thụy Điển...

Triển lãm1
Triển lãm2
Triển lãm3
Triển lãm4
Triển lãm5
Triển lãm7